Złącza obrotowe do pary

Seria-E

Seria-E


Kolano do stałych układów syfonowych


Seria-N

Seria-N


Złącze obrotowe do pary i oleju termicznego

Max. prędkość: do 500 obr/min
Powyżej 500 obr/min wymagana konsultacja
Max ciśnienie medium:
– ciecze, para do 25 Bar
Max temperatura:
– woda, olej, para 316 ºC


Seria-IH

Seria-IH


Złącze wielokanałowe – od 2 do 20 przyłączy

Max. prędkość: od 100 do 120 obr/min
Max ciśnienie medium:
– ciecze, powietrze 350 Bar
Max temperatura:
– ciecze, powietrze 90 ºC